ایجاد علاقه در درس خواندن

شايد مهم ترين راه ايجاد علاقه ، کسب اطلاعات اوليه درباره ي موضوع مورد نظر باشد. هرچه اطلاعات اوليه ي شما و دانسته هاي ابتدايي شما درزمينه ي موضوع بيشتر باشد، خود به خود کشش بيشتري براي فراگيري آن خواهيد داشت و درنتيجه تمرکز بهتري درآن به دست خواهيد آورد. اين همان ارتباط علاقه و ميل به فراگيري است.

منبع : گروه الهیات و معارف اسلامی سبزوار |ايجاد انگيزه
برچسب ها : علاقه ,اطلاعات اوليه